Tên Stefan Salhofer
Prof. Dr.Stefan Salhofer Chức vụ PGS.TS tại trường Đại học Tài nguyên thiên nhiên và đời sống Vienna (BOKU) và Viện trưởng Viện quản lý chất thải.
Tổ chức

BOKU logo

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)

Vai trò dự án Điều phối viên dự án
Nghiên cứu ResearchGate
Liên hệ https://boku.ac.at/personen/person/FD29BC36FA15AE4C

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here