Souphaphone Soudachanh
Souphaphone Soudachanh Chức vụ Research Assistant
Tổ chức

BOKU logo

Viện Quản lý Chất thải, Đại học Tài nguyên và Đời sống, BOKU

Vai trò dự án Điều phối viên dự án
Nghiên cứu ResearchGate
Liên hệ https://boku.ac.at/personen/person/4C0F17BBB5E70E01

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here