Home Trang chủ

Trang chủ

Dự án Plastic-Edu nhằm cải thiện sự trao đổi giữa nghiên cứu và thực hành bằng cách thành lập các trung tâm đào tạo khu vực, đóng vai trò là trung tâm cung cấp kiến thức và cầu nối, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm giáo dục (và nâng cao năng lực tuyển dụng) ở cấp Đại học và CPD (phát triển nghề nghiệp liên tục) và hỗ trợ các doanh nghiệp một cách bền vững về tất cả các khía cạnh kỹ thuật, môi trường và xã hội trong lĩnh vực tái chế nhựa. Điều đó là cần thiết để giải quyết sự gia tăng số lượng nhựa một cách an toàn và thân thiện với môi trường, phát triển các công cụ giảng dạy và học tập hiện đại, bao gồm các phương pháp cụ thể cần thiết để giải quyết nhu cầu của các nhóm mục tiêu cụ thể ở Việt Nam và Lào.

Dự án là hỗ trợ các trường đại học ở Việt Nam và Lào trong việc việc hiện đại hóa và nâng cao giáo dục đại học tại các bậc đào tạo kỹ sư, cử nhân, kỹ thuật viên bằng cách thiết lập khái niệm giáo dục về tái chế nhựa và quản lý chất thải.

Nâng cao khả năng được tuyển dụng sau khi ra trường và tinh thần kinh doanh của sinh viên tốt nghiệp và cho cán bộ của các trường.

Kết nối thế giới học thuật và công nghiệp trong lĩnh vực quản lý chất thải.

Kết quả của dự án sẽ được chia sẻ thông qua trang web này.