Chuẩn bị đề tài

Tổng hợp các năng lực có sẵn và các khoảng trống được xác định

Vui lòng nhấp vào liên kết sau để xem báo cáo về khả năng có sẵn và các khoảng trống được xác định. D1.1 Tổng...

Báo cáo về các khía cạnh xã hội, giới tính, đạo đức, khu vực...

Vui lòng nhấp vào liên kết sau để xem báo cáo về các khía cạnh xã hội, giới tính, đạo đức, khu vực và...

Giáo dục đào tạo

Digital Repository

Kho tài nguyên giảng dạy kỹ thuật số

Kho lưu trữ kỹ thuật số đã được tạo ra để phổ biến các tài nguyên giảng dạy được phát triển như một phần...

Danh sách các sản phẩm giáo dục hàn lâm được điều chỉnh và phát...

Vui lòng nhấp vào liên kết sau để xem danh sách các sản phẩm giáo dục hàn lâm sẽ được điều chỉnh và phát...

Lựa chọn các mô-đun, khóa học và các sản phẩm giáo dục cho giáo...

Việc lựa chọn các mô-đun, khóa học và các sản phẩm giáo dục cho giáo dục học thuật và CPD cho mạng lưới Đông...

Đào tạo liên thông

Phát triển chuyên môn liên tục

Vui lòng nhấp vào liên kết sau để xem danh sách các sản phẩm Phát triển Chuyên nghiệp Liên tục (CPD). https://drive.google.com/file/d/1Kkd6y7MTUJctM5OZkuNf08GAQbx1zW72/view  

Các công cụ giảng dạy

Đào tạo 1 của hội thảo giảng viên

        HỘI THẢO ĐÀO TẠO CHO ĐÀO TẠO VIÊN LẦN THỨ 1 Chương trình đào tạo cho đào tạo viên đầu tiên cho mạng lưới Đông...

Quản lí chất lượng

Kế hoạch và hướng dẫn quản lý chất lượng

Kế hoạch và hướng dẫn quản lý chất lượng chính thức hóa cách tiếp cận sẽ được tuân bởi các đối tác của dự...

Các cuộc họp

Hội nghị khởi động dự án tại Hà Nội, Việt Nam

      Kick-off Meeting in Hanoi, Vietnam 22nd – 25th May, 2018 HỘI THẢO VÀ HỌP BÁO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN Cuộc họp chính thức khởi động của dự...

Hội thảo chuẩn bị thứ 3

Phiên khai mạc chính thức của hội thảo chuẩn bị lần thứ 3 cho dự án SEA-PLASTIC-EDU đã được tổ chức tại Thư viện...

Hội thảo chuẩn bị thứ 2, thủ đô Viêng Chăn, Lào

Hội thảo chuẩn bị thứ 2     Hội thảo chuẩn bị lần thứ 2 cho Mạng lưới Đông Nam Á Châu Âu nhằm xây dựng năng...

Lễ khởi động dự án Sea-Plastic-Edu

Lễ khởi động dự án quốc tế “Quản lý và tái chế nhựa” của Mạng lưới Đông Nam Á – châu Âu đã diễn...