Liên hệ dự án

Vatthanamyxay Chansomphou

Tên Vatthanamyxay Chansomphou Chức vụ Nhà nghiên cứu Tổ chức Đại học quốc gia Lào Vai trò dự án Điều phối viên địa phương Nghiên cứu ResearchGate Contact  

PGS . Lê Hùng Anh

Tên Lê Hùng Anh Chức vụ Phó Giám đốc, Trưởng phòng công nghệ môi trường Tổ chức Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Vai trò dự...

TS. Trần Đình Trinh

Trần Đình Trinh Chức vụ Giảng viên / nhà nghiên cứu Tổ chức Đại học Khoa học Hà Nội, Đại học Quốc gia Việt Nam Vai trò dự án Điều...

GS . Christina Dornack

Tên Christina Dornack Chức vụ Phó giáo sư, tiến sĩ, giáo sư quản lý chất thải và kinh tế tuần hoàn. Tổ chức Technische Universität Dresden, Germany Vai trò...

GS. Stefan Salhofer

Tên Stefan Salhofer Chức vụ PGS.TS tại trường Đại học Tài nguyên thiên nhiên và đời sống Vienna (BOKU) và Viện trưởng Viện quản lý chất...