Liên hệ dự án

Nguyen Thi Thanh Truc

  Nguyen Thi Thanh Truc Chức vụ Tiến Sĩ, Giảng viên bộ môn Công nghệ môi trường Tổ chức Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Vai trò...

TS. Trần Đình Trinh

Trần Đình Trinh Chức vụ Giảng viên / nhà nghiên cứu Tổ chức Đại học Khoa học Hà Nội, Đại học Quốc gia Việt Nam Vai trò dự án Điều...