ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (NUoL)

NUoL, ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

 

ສູນອົບຮົມໃຫ້ໂອກາດໃນການວິເຄາະຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບຂອງພາດສະຕິກ.

  • ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (https://www.nuol.edu.la/)
  • ຕິດຕໍ່: +856-21-770-561
[vc_gallery interval=”3″ images=”1238″ img_size=”medium”]