Home ໜ້າ ຫຼັກ

ໜ້າ ຫຼັກ

ໂຄງການ Plastic Edu ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການສົນທະນາລະຫວ່າງການຄົ້ນຄວ້າແລະການປະຕິບັດໂດຍການສ້າງຕັ້ງສູນການຝຶກອົບຮົມໃນພາກພື້ນທີ່ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ເປັນສູນຄວາມຮູ້ແລະການໂຕ້ຕອບ, ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນການສຶກສາ (ແລະປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຮັບສະ ໝັກ ພະນັກງານ) ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລແລະ CPD (ສືບຕໍ່ພັດທະນາວິຊາຊີບ) ແລະ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງພິຈາລະນາດ້ານເຕັກນິກ, ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມທັງ ໝົດ ຂອງການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອປຼາສະຕິກ, ຈຳ ເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂການເພີ່ມຂື້ນຂອງ ຈຳ ນວນພລາສຕິກໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ພັດທະນາເຄື່ອງມືການຮຽນ – ການສອນທີ່ທັນສະ ໄໝ, ລວມທັງວິຊາສະເພາະ ວິທີການທີ່ ຈຳ ເປັນເພື່ອຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົ້າ ໝາຍ ສະເພາະໃນຫວຽດນາມແລະລາວ.

ການມອບ ໝາຍ ໂຄງການຈະຖືກແບ່ງປັນຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້.