Dự án SEA-PLASTIC-EDU có sự tham gia của 6 trường đại học lớn thuộc các nước Áo, Đức, Đan Mạch, Lào, Việt Nam:

  • University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (Đại học Tài nguyên và Khoa học Đời sống Vienna, Áo);
  • Dresden University of Technology (Đại học Công nghệ Dresden, Đức);
  • Aalborg University (Đại học Aalborg, Đan Mạch);
  • National University of Laos (Đại học Quốc gia Lào)
  • Hanoi University of Science (Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội);
  • Industrial University of Ho Chi Minh City (Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh).

Mục tiêu chung của dự án là hỗ trợ các trường đại học ở Việt Nam và Lào trong việc hiện đại hóa và nâng cao giáo dục đại học tại các bậc đào tạo kỹ sư, cử nhân, kỹ thuật viên bằng cách thiết lập các mô hình giáo dục về tái chế nhựa và quản lý chất thải; ải thiện khả năng thành công sau khi tốt nghiệp đối với các sinh viên có tinh thần kinh doanh và cán bộ trong các trường thuộc dự án; Kết nối thế giới học thuật và công nghiệp trong lĩnh vực quản lý chất thải.

Theo đó, hiện đại hóa chương trình giảng dạy hiện tại; Thành lập hai trung tâm đào tạo khu vực dành cho các người làm việc trong ngành tái chế nhựa; thành lập mạng lưới đào tạo về tái chế chất thải; Chương trình đào tạo giảng viên; Đưa khái niệm phát triển bền vững vào môn học quản lý chất thải trong đào tạo Thạc sỹ; Nâng cao kỹ năng, trình độ cho các chuyên gia về quản lý chất thải, chuyển giao công nghệ.

Tại các trường đại học đối tác ở Việt Nam và Lào, chương trình giảng dạy hiện tại sẽ được hiện đại hóa bằng cách giới thiệu các khóa học về quản lý chất thải hiện đại bằng việc nhấn mạnh vào việc tái chế nhựa như là thánh thức và nhận thức mới.

Các học phần sẽ được xây dựng dựa trên kinh nghiệm sâu rộng của các trường đại học đối tác Châu Âu trong lĩnh vực này và đáp ứng các yêu cầu cụ thể của các trường đại học và sinh viên mỗi quốc gia. Các học phần sẽ cung cấp cho sinh viên tất cả các khía cạnh của một nền giáo dục hiện đại và được quốc tế công nhận.

Các hoạt động này nhằm cải thiện khả năng tuyển dụng cho sinh viên mới tốt nghiệp và chuẩn bị cho họ những thách thức trong tương lai liên quan đến quản lý chất thải (tập trung vào tái chế nhựa).

Bên cạnh các khía cạnh kỹ thuật, các kỹ năng kinh doanh như các vấn đề kinh tế, ví dụ: kế toán, quản trị kinh doanh, lập kế hoạch nhân sự và nguồn lực, phát triển kế hoạch kinh doanh, quản lý dự án sẽ được đề cập.

 

Điều phối viên