Thông tin dự án

Dự án SEA PLASTIC EDU có sự tham gia của 4 trường đại học lớn thuộc các nước Áo, Đức, Đan Mạch, Lào, cụ thể:

  • University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (Đại học Tài nguyên và Khoa học Đời sống Vienna, Áo);
  • Dresden University of Technology (Đại học công nghệ Dresden, Đức);
  • Aalborg University (Đại học Aalborg, Đan Mạch);
  • National University of Laos (Đại học Quốc gia Lào) và 2 trường đại học tại Việt Nam là
  • Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội);
  • Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.

Các Đại biểu và khách mời tham dự buổi Lễ khởi động dự án “Quản lý và Tái chế nhựa”

Mục tiêu tổng quát của dự án là hỗ trợ các trường đại học ở Việt Nam và Lào trong việc việc hiện đại hóa và nâng cao giáo dục đại học tại các bậc đào tạo kỹ sư, cử nhân, kỹ thuật viên bằng cách thiết lập khái niệm giáo dục về tái chế nhựa và quản lý chất thải; Nâng cao khả năng được tuyển dụng sau khi ra trường và tinh thần kinh doanh của sinh viên tốt nghiệp và cho cán bộ của các trường; Kết nối thế giới học thuật và công nghiệp trong lĩnh vực quản lý chất thải.

Theo đó, hiện đại hóa chương trình giảng dạy hiện có; Thành lập hai trung tâm đào tạo khu vực dành cho các người làm việc trong ngành tái chế nhựa; thành lập mạng lưới đào tạo về tái chế chất thải; Chương trình đào tạo giảng viên; Đưa khái niệm phát triển bền vững vào môn học quản lý chất thải trong đào tạo Thạc sỹ; Nâng cao kỹ năng, trình độ cho các chuyên gia về quản lý chất thải, chuyển giao công nghệ.

Tại các trường đại học đối tác ở Việt Nam và Lào, chương trình giảng dạy hiện có sẽ được hiện đại hóa bằng cách giới thiệu các khóa học về quản lý chất thải hiện đại với sự nhấn mạnh vào việc tái chế nhựa như một thách thức mới.

Các học phần sẽ được xây dựng dựa trên kinh nghiệm sâu rộng của các trường đại học đối tác Châu Âu trong lĩnh vực này và đáp ứng các yêu cầu cụ thể của các trường đại học và sinh viên mỗi quốc gia. Các học phần sẽ cung cấp cho sinh viên tất cả các khía cạnh của một nền giáo dục hiện đại và được quốc tế công nhận.

Các hoạt động này nhằm cải thiện khả năng tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp và chuẩn bị cho họ những thách thức trong tương lai liên quan đến quản lý chất thải (tập trung vào tái chế nhựa).

Bên cạnh các khía cạnh kỹ thuật, các kỹ năng kinh doanh như các vấn đề kinh tế, ví dụ: kế toán, quản trị kinh doanh, lập kế hoạch nhân sự và nguồn lực, phát triển kế hoạch kinh doanh, quản lý dự án sẽ được nhấn mạnh.