Ở Hồ Chí Minh - Việt Nam

Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)

http://www.hui.edu.vn/en

9th – 10th floor, Block X, 12 Nguyen Van Bao Street, Go Vap district, Ho Chi Minh City.

 

Viện Khoa học, Công nghệ và Quản lý môi trường – Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (IESEM) là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và giải quyết các vấn đề về môi trường. Với mục đích phát triển hình thức giáo dục chất lượng cao trong lĩnh vực tái chế rác thải nhựa và quản lý rác thải nhựa, chúng tôi – đơn vị đại diện cho dự án Plastic Edu tại Việt Nam tổ chức một trung tâm đào tạo với các khóa học như sau:

  • Khóa học 1: An toàn lao động trong ngành nhựa

Mô tả: Khóa học ngắn hạn dành cho kỹ thuật viên từ các đối tác công nghiệp và sinh viên mới ra trường. Kiến thức sâu rộng về luật an toàn lao động, quản lý rủi ro trong ngành nhựa được giới thiệu đến người tham gia. Các nội dung trong khóa học này bao gồm sự giải thích về chức năng của người quản lý và người công nhân trong an toàn lao động, xác định nguồn rủi ro và quản lý rủi ro, và các hoạt động nhóm khác. Để đọc thêm chi tiết, vui lòng nhấn vào đây.

  • Khóa học 2: Quản lý chất thải nhựa trong nền kinh tế tuần hoàn

Mô tả: Khóa học ngắn hạn dành cho quản lý, giám đốc của các công ty liên quan đến ngành nhựa. Cung cấp kiến thức sâu rộng về chính sách, quy chuẩn trong quản lý chất thải nhựa, xu hướng xử lý chất thải và các mặt tài chính. Để đọc thêm chi tiết, vui lòng nhấn vào đây.

  • Khóa học 3: Quản lý ô nhiễm trong ngành tái chế nhựa (bao gồm các buổi thực hành)

Mô tả: Khóa học chính quy dành cho sinh viên đại học. Khóa học này giúp cho sinh viên tại Viện Môi trường của IUH tiếp cận các kiến thức cơ bản về quản lý chất thải nhựa, tái chế nhựa, các nguồn ô nhiễm trong tái chế nhựa…Bên cạnh các tiết lý thuyết, sinh viên có cơ hội thực hành, ôn tập lại kiến thức qua các tiết thực hành. Để đọc thêm chi tiết, vui lòng nhấn vào đây.

Những khóa học này sẽ được triển khai bởi các chuyên gia và giảng viên từ dự án Plastic-Edu. Người học sẽ được tiếp cận những kiến thức bổ ích về quản lý chất thải nhựa, tái chế nhựa như công nghệ tái chế, luật định, đánh giá an toàn nhựa…

Để biết thêm chi tiết về nội dung tập huấn, lịch tập huấn và đăng ký, Vui lòng truy cập vào websites:

Ở Hanoi - Việt Nam

Hanoi University of Science (HUS), Vietnam National University

https://vnu.edu.vn/eng/?C2246/N12712/University-of-Science-(VNU-HUS).htm

Ở Viêng Chăn - Lào

National University of Laos (NoUL)

https://www.nuol.edu.la/